Logo

Lexikon

Geméis copy url

« Liewensmëttel


Geméis Bild
LU Geméis
DE Gemüse
FR légume
PT legumes
EN vegetable


  • Boun

  • Brokkoli

  • Ënn/Zwiwwel

  • Gromper

  • Mais

  • Muert

  • Zalot