Logo

Lexikon

verschidden copy url

« Adjektiv


verschidden Bild
LU verschidden
DE verschieden
FR différent
PT diferente
EN different